• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter

SC AMAL TOUR SRL, cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Calea Bucuresti, nr.159A, Judetul Valcea, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J38/1139/1994,avand cod unic de inregistrare RO5986838, tel/fax 0250/711071, email:office@amaltour.ro, in calitate de furnizor/cumparator/beneficiar servicii, denumita in continuare
„furnizorul/cumparatorul/beneficiarul” doreste sa va informeze ca este operator de date cu caracter personal, denumit in continuare “operatorul”,
SC AMAL TOUR SRL, respecta legislatia nationala si noua legislatie europeana (Regulamentului U.E. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cu aplicabilitate din data de 25 mai 2018 in toate statele Uniunii Europene), utilizeaza informatiile privind datele cu caracter personal numai in scopurile in care au fost solicitate, prevazute mai jos.
SC AMAL TOUR SRL, nu utilizeaza si nu divulga datele cu caracter personal ale reprezentantilor / persoanelor de contact / angajatilor/ imputernicitilor/ delegatilor, persoane fizice ai colaboratorilor si partenerilor sai contractuali, in scop de marketing direct sau pentru crearea de profiluri de personalitate, asigura si respecta toate masurile legale de securitate si confidentialitate a datelor cu caracter personal pentru protejarea acestora impotriva accesului ilicit si neautorizat. Aceste masuri pot consta in limitarea accesului la date, criptarea sau anonimizarea datelor, stocarea pe medii securizate, e.t.c..
SC AMAL TOUR SRL, va informeaza ca in baza sa de date se afla datele dumneavoastra cu caracter personal obtinute datorita corespondentei anterioare, participarii dumneavoastra la eventuale evenimente la care a participat furnizorul sau organizate de furnizor ori ca urmare a derularii relatiei contractuale dinte SC AMAL TOUR SRL si partenerii sai comerciali potentiali cumparatori/beneficiari/furnizori de servcii reprezentati de dumneavoastra ca reprezentant / persoana de contact/ angajat/ imputernicit/delegat persoana fizica.

Art.1 Scopul si temeiurile prelucrarii
SC AMAL TOUR SRL, prelucreaza datele cu caracter personal mentionate la art.2 de mai jos in urmatoarele scopuri: comunicarea de oferte de produse si servicii; pentru a va tine la curent cu diferite activitati la care a participat aceasta sau au fost organizate de SC AMAL TOUR SRL; pentru comunicarea oricarei corespondente , in orice mod, in legatura cu derularea relatiei comerciale, dupa caz, pentru incheierea si executarea contractelor incheiate intre SC AMAL TOUR SRL si partenerul sau comercial al caror reprezentant / persoana de contact / angajat/ imputernicit/delegat sunteti; mentinerea unei relatii comerciale continue menite sa rezolve orice problema care poate aparea in desfasurarea procesului de comanda, vanzarea servicii AMAL TOUR sau ale partenerilor sai contractuali, transmiterea/divulgarea datelor cu caracter personal catre institutiile sau autoritatile publice sau locale ( oricare ar fi denumirea acestora), instante de judecata, organe de urmarire si cercetare penala, in masura in care este obligatoriu prin lege; respectarea dispozitiilor legale in vigoare; organizarea recuperarii debitelor, solutionarea oricaror situatii judiciare aflate in legatura cu executarea obligatiilor comerciale, contractelor;executari silite, popriri; executarea unor ordine judecatoresti; oganizarea gestiunii administativ-financiara a SC AMAL TOUR SRL; activitatile de audit si control/ supraveghere; realizarea oricaror alte cerinte legislative privind activitatea SC AMAL TOUR SRL ; realizarea intereselor legitime ale acesteia; stocarea, depozitarea, pastrarea in scop de arhivare potrivit legislatiei privind arhivarea documentelor.
Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal il constituie interesul legitim comun al SC AMAL TOUR SRL si partenerilor sai de afaceri de a-si desfasura o relatie comerciala prin intermediul reprezentatilor si angajatilor lor, in vederea asigurarii portofoliului optim de servicii menite sa maximizeze cifra de afaceri ale ambelor parti; temeiul legal; interesul legitim al SC AMAL TOUR SRL de a-si proteja situatia sa financiara si bunurile sale; obligatia legala de a furniza datele in scopul desfasurarii procedurilor juridice, judiciare sau formalitati extrajudiciare in legatura cu derularea relatiei contractuale.

Art.2 Categorii de date cu caracter personal prelucrate
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate, dupa caz, de catre SC AMAL TOUR SRL, in scopurile mentionate mai sus vor acoperi urmatoarele: nume, prenume, loc de munca, numarul de inmatriculare al autovehicului de serviciu, functia, numar de telefon/fax, adresa de e-mail, semnatura si, in unele cazuri – in masura in care aceste informatii sunt necesare pe documentele SC AMAL TOUR SRL sau ale partenerului sau contractual – numarul si seria actului de identitate/pasaportului; codul numeric personal , in masura in care acestea sunt necesare, precum orice alte date cu caracter personal ale dumneavoastra care au ajuns sau ar putea sa ajunga in posesia SC AMAL TOUR SRL.

Art.3 Destinatarii datelor cu caracter personal
Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, SC AMAL TOUR SRL foloseste serviciile salariatiilor proprii cu atributii in acest sens si, dupa caz, serviciile unor parteneri contractuali care isi desfasoara activitatea comerciala in Romania, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite in limita obligatiilor pe care si le-au asumat fata de SC AMAL TOUR SRL; autoritati publice locale si centrale oricare ar fi denumirea acestor; auditori sau institutii cu competente in activitati de control cu privire la activitatile SC AMAL TOUR SRL in baza obligatiilor legale care incumba acesteia; prestatori de servicii de audit si control/ supraveghere; pentru indeplinirea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor SC AMAL TOUR SRL ; instantele de judecata, organe de urmarire si cercetare penala, executori judecatoresti, e.t.c.

Art.4 Transferul datelor cu caracter personal in afara tarii
In contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in afara tarii catre state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spatiul Economic European (“SEE”).
Astfel, va informam ca orice transfer efectuat de catre furnizor catre un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protectia datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).

Art.5 Durata prelucrarii
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate doar pentru perioada
de timp necesara atingerii scopurilor prelucrarii, asa cum sunt ele mentionate mai sus, si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

Top